Styrelse

Nyköpingshus spelmansgille är en ideell, partipolitiskt obunden förening.
819001-0465
Plusgiro 33 11 52 - 9

Ordförande (webb-ansvarig)
Mats Hedblom
Sveas väg 24

611 50 Nyköping
070-55 56 273
mats.hedblom@gmail.com

Sekreterare
Kåre Olsson
Glansbaggestigen 11
611 63 Nyköping
070-239 05 82

Ledamot
Stefan Lindén
Värmlandsbergsgatan 2,
646 35 Gnesta
0158-13554

Ledamot
Kurt Nordström
Råby Erikslund Ekudden
611 94 Nyköping
0155-24 15 90

Vice ordförande
Karin Brodén

Kassör
Mats Hedblom

Skapa din hemsida gratis!