Historia

Nyköpingshus Spelmansgille bildades på hösten 1951 på initiativ av riksspelman och skogvaktare Jon Engström och landsantikvarie Ivar Schnell. Ett 40-tal spelmän slöt upp på Nyköpingshus efter en annons i Södermanlands Nyheter.
Aktiviteten i gillet växte och den 14:e november 1952 beslutades att gillet behövde en styrelse. En interimsstyrelse valdes och denna arbetade bland annat fram stadgar och dessa antogs vid årsmötet 1953. I stadgarna skrevs in att gillet "skall verka för den svenska folkmusikens bevarande och återupplivande, särskilt från bygderna i Sörmland.", en skrivning som fortfarande står kvar.

Huvuddelen av låtarna som gillet har på repertoaren har upptecknats, skrivits ned och arrangerats av riksspelman Spel-Arvid Karlsson. Han har även komponerat många låtar själv.

Spel-Arvid var spelledare för gillet fram till 1972. Därefter blev Evert Lindberg spelledare fram till 2015. För närvarande (2022) är Mats Hedblom spelledare och ordförande.

Evert spelar åt Folkdanslaget på Nyköpingshus, vilket Spel-Arvid också gjorde, och därför har det alltid varit ett gott samarbete mellan gillet och folkdanslaget. Numera spelar ofta hela gillet vid folkdansuppvisningar. Föreningarna gör ibland gemensamma resor och arrangerar varje år midsommarfirande vid Tovastugan vid Nyköpingshus. Föreningarna gör också midsommarframträdanden i Tunaberg och Björnlunda tillsammans. Genom åren har det också varit ett gemensamt livligt utbyte med folkmusik- och dansgrupper från hela Europa.

Gillet har förekommit i både radio och TV, och har gett ut ett flertal skivor och kassetter.Gillets repertoar är bred och lämpar sig för många olika tillfällen som bröllop, hembygdsfester, kyrkokonserter, promenadmusik, folkdans, defilering m.m. Gillet ställer upp i större eller mindre grupper och brukar hinna med 50-60 framträdanden per år. Från början var det fioler som gällde, men numera finns även klarinetter, dragspel, gitarr, bas och flöjt.

Axel Andersson, Märta Sterner, Ellert Skog och Aina Edvall. spelar i Gästabudssalen på Nyköpinghus någon gång på 1960-talet.
Axel Andersson, Märta Sterner, Ellert Skog och Aina Edvall. spelar i Gästabudssalen på Nyköpinghus någon gång på 1960-talet.

Fotogalleri

Skapa din hemsida gratis!